Nagradna Igra 4.7.2018

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Romita.si – Gašper Trpin s.p.

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Ta pravila določajo potek nagradne igre in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja Romita.si - Gašper Trpin s.p., Irča vas 24A, Novo mesto, 8000 Novo mesto, Slovenija (v nadaljevanju: Romita). Romita, kot organizator nagradne igre, se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra traja od 4. 7. 2018 do vključno 9. 7. 2018.

3. POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja preko enega komunikacijskega kanala, in sicer:

- na Facebook strani Romita Group

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI 

Osebe, ki so povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrade. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v času trajanja nagradne igre, opredeljene v teh pravilih, veljavno prijavijo k nagradni igri in s podpisom oz. klikom potrjujejo seznanjenost in strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre objavljenimi na spletni strani www.romita.si .

5. NAGRADE

Sodelujoči v nagradnem žrebanju se bodo potegovali za naslednje nagrade:

- 2 x skodelica Cupit by Kahla (poljubni barvi)

Dobitki ne presegajo vrednosti 42 €. 

6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 

Nagrajenci bodo izbrani v torek, 10.7.2018. O prejetih nagradah bodo preko Facebook strani Romita group obveščeni najkasneje do 11.7.2018. Nagrade bodo nagrajenci dobili na dom. Posameznik je lahko izbran le enkrat. Pri podelitvi nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradnega žrebanja sporočiti svojo davčno številko. Davčno številko organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v skladu z določili Zakona o dohodnini.

7. NEPODELITEV NAGRAD

Romita group si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih: 

-          če se pojavi dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali 

-          če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali 

-          če se tudi po obvestilu nagrajencem ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradnega žrebanja. 

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Za dodatne informacije si preberite Določila o varovanju osebnih podatkov na www.romita.si .

9. REŠEVANJE SPOROV 

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s tem nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče. 

10. VELJAVNOST IN OBJAVA PRAVIL 

Pravila nagradnega žrebanja stopijo v veljavo z dnem 4. 7. 2018. V času trajanja nagradnega žrebanja so pravila nagradnega žrebanja na vpogled na spletni strani www.romita.si