Nagradna Igra 18.9.2018

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ROMITA S.P.

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Ta pravila določajo potek nagradne igre in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja Romita s.p., Irča vas 24A, Novo mesto, 8000 Novo mesto, Slovenija (v nadaljevanju: Romita). Romita, kot organizator nagradne igre, se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE  

Nagradna igra traja od 18. 9. 2018 do vključno 20. 9. 2018.

3. POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja preko enega komunikacijskega kanala, in sicer:

- na Facebook strani Romita Group
- na instagram profilu Romitagroup

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  

Osebe, ki so povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter njihovi družinski člani, ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrade. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v času trajanja nagradne igre, opredeljene v teh pravilih, veljavno prijavijo k nagradni igri in s podpisom oz. klikom potrjujejo seznanjenost in strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre objavljenimi na spletni strani www.romita.si .

Prijava na nagradno igro je veljavna pod naslednjimi pogoji: Sodelujoči z odzivom na Facebook profilu soglaša, da se podatki uporabijo v namene promocije podjetja Romita s.p.

5. NAGRADE

Sodelujoči v nagradnem žrebanju se bodo potegovali za naslednje nagrade:

- 1 x Skodelica Kahla rdeča s pokrovom

Dobitki ne presegajo vrednosti 42 €. 

6. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 

Nagrajenci bodo izbrani v petek, 21.9.2018. O prejetih nagradah bodo preko Facebook strani Romita group obveščeni najkasneje do 24.9.2018. Nagrade bodo nagrajenci dobili na dom. Posameznik je lahko izbran le enkrat. Pri podelitvi nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradnega žrebanja sporočiti svojo davčno številko. Davčno številko organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v skladu z določili Zakona o dohodnini.

7. NEPODELITEV NAGRAD

Romita group si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih:  

-          če se pojavi dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali  

-          če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali  

-          če se tudi po obvestilu nagrajencem ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradnega žrebanja.  

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV  

Sodelujoči v nagradnem žrebanju soglaša, da organizator nagradnega žrebanja uporablja navedene osebne podatke za namene trženja in obveščanja o akcijah ter ponudbah Romite. Romita se obvezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost sodelujočih v nagradnem žrebanju ter bo vse posredovane podatke obravnaval in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradnem žrebanju dovoljuje, da se obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradnega žrebanja, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo.  

9. REŠEVANJE SPOROV  

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s tem nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče.  

10. VELJAVNOST IN OBJAVA PRAVIL  

Pravila nagradnega žrebanja stopijo v veljavo z dnem 18. 9. 2018. V času trajanja nagradnega žrebanja so pravila nagradnega žrebanja na vpogled na spletni strani www.romita.si